Гэрийн хэрэглээний сорох машин

  • Aspirator Averlast-25B

    Аспиратор Averlast-25B

    AngelBiss зөөврийн сорох машиныг гэрийн эмчилгээнд ашиглаж болно. Машин нь жижиг хэмжээтэй, маш хөнгөн. Үүнийг ажиллуулахад хялбар бөгөөд хялбар байдаг.
  • Aspirator Averlast 20

    Аспиратор Averlast 20

    AngelBiss зөөврийн сорох машиныг гэрийн эмчилгээнд ашиглаж болно. Машин нь жижиг хэмжээтэй, маш хөнгөн. Үүнийг ажиллуулахад хялбар бөгөөд хялбар байдаг.