Цорын ганц түншлэл

Цорын ганц түншлэл

AngelBiss нь 2017 оноос хойш дэлхийн хэмжээнд дистрибьюторуудаа хурдацтай өргөжүүлж байна. Зарим цорын ганц дистрибьюторуудыг танилцуулж байна.

Хүчилтөрөгч баяжуулах үйлдвэрийн хувьд:

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

Энэтхэг

Ирак

Малайз

Тайланд

Непал

Сорох машин

Thailand
Pakistan
Iraq

Тайланд

Пакистан

Ирак

Стратегийн түгээлт

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

Энэтхэг

Ирак

Малайз

Нидерланд

Украйн